Μαρία-Χριστίνα Σκουλικίδου, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

 Ινστιτούτο Ναvοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Εύκαμπτες διατάξεις εκπομπής φωτός υψηλής απόδοσης και διάρκειας λειτουργίας". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 8 Μαΐου 2017: Γ. Παπαϊωάννου (Επιβλέπων), Μ. Βασιλοπούλου(Επιβλέπουσα), Σ. Γαρδέλης.