Ανδρέας Θεοδώρου, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

 Τομέας Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατελειών από ακτινοβόληση και προσμίξεων σε φερριτικά κράματα με βάση το σύστημα Fe-Cr". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2017: Ε. Συσκάκης (Επιβλέπων της Διατριβής), Γ.Αποστολόπουλος, Θ. Μερτζιμέκης.