Αλεξία Τουμαζάτου, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 6

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Φωτονικές νανοδομές διοξειδίου τιτανίου για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές στο ορατό". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2017: Β. Λυκοδήμος (Επιβλέπων της Διατριβής), Σ. Γαρδέλης, Ν. Στεφάνου.