Νεφέλη-Δήμητρα Τσίγκρη, Υποψήφια Διδάκτωρ

 Ε.Κ.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

 Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Φαινόμενα Συγχρονισμού σε Δίκτυα Συζευγμένων Ταλαντωντών σε Μοντέλα Νευρώνων. Συμβουλευτική Επιτροπή όπως ορίστηκε στις 13 Ιουνίου 2016: Ν. Σαρλής (Επιβλέπων της Διατριβής), Α. Προβατά, Δ. Φραντζεσκάκης