Γεωργία Βερτσιώτη, Υποψήφια Διδακτωρ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών

 

 

Εκπαίδευση

 

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα: “Διαμόρφωση, Ελεγχόμενη με Ηλεκτρικό Πεδίο, των Μαγνητικών Ιδιοτήτων Πιεζοηλεκτρικών/Σιδηρομαγνητικών Υβριδικών Τρισδιάστατων Δομών και Λεπτών Υμενίων: Μελέτη Μηχανισμών και Δυνατές Εφαρμογές”. Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2014: Ε. Συσκάκης (Επιβλέπων της Διατριβής), Μ. Πίσσας, S. J. Zhang.