Αθανάσιος Ζευγολάτης, Υποψήφιος Διδάκτωρ

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV, Γραφείο 11

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Ανάπτυξη και μελέτη φωτοδιόδων και φωτοβολταϊκών τύπου ομο-ετεροεπαφής p-n με τη μικρο-νανοδόμηση με χρήση παλμικού laser". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 8 Μαΐου 2017: Σ. Γαρδέλης, (Επιβλέπων της Διατριβής), Μ. Κάνδυλα, Γ. Παπαϊωάννου.