ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ - 2017

 

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΕΚΠΑ

 

 

 

 

Πρόεδρος: Σ. Γαρδέλης

 

1. Χρήστος Λιούτας Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων νανοδομημένων διηλεκτρικών: i) SiN, ii) νανοκρυσταλλικό διαμάντι. Ομιλία.

 

2. Δημήτρης Μπιρμπιλιώτης Μελέτη ηλεκτρομηχανικών ιδιοτήτων χωρητικών διακοπτών RF-MEMS. Ομιλία.

 

3. Πανταζόπουλος Πέτρος. Μαγνητοοπτικές νανοδομές για ενισχυμένη στροφή Faraday. Ομιλία.

 

4. Αγγελική Διαμαντοπούλου.  Σύνθετοι φωτονικοί κρύσταλλοι οξειδίου του γραφενίου και διοξειδίου του τιτανίου. Ομιλία.

 

5. Χριστίνα Κύρου. Επίδραση νανοσωματιδίων στη νηματική υγροκρυσταλλική τάξη. Ομιλία.

 

6. Λαμπρόπουλος Κων/νος. Ηλεκτρονική δομή και μεταβίβαση φορέων σε περιοδικές ακολουθίες B-DNA: περιγραφή στο πλαίσιο των

     προτύπων σύρματος και επεκταμένης κλίμακας. Ομιλία.

 

 

Πρόεδρος: Δ. Σταμόπουλος

 

7. Ανδρέας Μόρφης.  Mεταφορά φορτίου σε μικρά τμήματα DNA.

 

8. Κων/να Παπαδοπούλου Εξήγηση του νόμου του Båth με τη βοήθεια του φυσικού χρόνου. Ομιλία.

 

9. Μαρία Καραγεώργου. In vitro και ex vivo αξιολόγηση σιδηρομαγνητικών νανοσωματιδίων επισημασμένων με γάλλιο-68 για ανάπτυξη απεικονιστικών παραγόντων PET/MRI. Ομιλία.

 

10. Αριστοτέλης Πατσόπουλος. Φαινόμενο πόλωσης-ανταλλαγής και δυναμική των μαγνητικών τοιχωμάτων σε νανοσύρματα μορφολογίας πυρήνα/φλοιού. Ομιλία.

 

11. Βερτσιώτη Γεωργία. Μελέτη της συσχέτισης των πιεζοηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων υβριδικών συστημάτων πιεζοηλεκτρικού/ σιδηρομαγνήτη σε ογκικά δείγματα. Ομιλία.

 

12. Γεωργαλάς Κων/νος. Εξέλιξη της μετάβασης Jahn-Teller και της μαγνητικής τάξης σε ενώσεις LaMn1-x (Cr, Fe)xO3. 

 

13. Νεφέλη Τσίγκρη. Δίκτυα νευρώνων ολοκλήρωσης πυροδότησης: Φαινόμενα συγχρονισμού. Ομιλία.