Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

13.04.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων Διδακτόρων για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στα Εργαστήρια Φυσικής τον Ιούλιο 2021—Λήξη προθεσμίας υποβολής στον ΕΛΚΕ Τετάρτη 28/4/21 και ώρα 15:00

Τα απαραίτητα  προσόντα περιγράφονται στη προκήρυξη