Ελληνικά » Προβολή νέων

Προβολή νέων

08.10.2020

Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 2020-2021

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, στη συνεδρίαση της 7/10/2020,  επέλεξε τους φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στη Φυσική των Υλικών. Οι φοιτητές που έχουν ειδοποιηθεί μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα από το e-class.