Σταύρος-Ρίτσαρντ Χριστόπουλος, Συνεργάτης Ερευνητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 3

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 3 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περιοχές έρευνας: