Ματρώνη Κουτσουρέλη, Συνεργάτης Ερευνήτρια

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 25

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 80 αναφορές. Περιοχές έρευνας: