Ιωάννης Ψαρόμπας, Συνεργάτης Ερευνητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο II-8, Γραφείο 8

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές. 20 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 500 αναφορές. Περιοχές έρευνας: