Ευστρατία Σγούρου, Συνεργάτης Ερευνήτρια

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-8, Γραφείο 11

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 32 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 7 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 190 αναφορές. Περιοχές έρευνας: