Μαρία Τάσση, Συνεργάτης Ερευνήτρια

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο IV-4, Γραφείο 37

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 6 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 8 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 16 αναφορές. Περιοχές έρευνας: