Ιωάννης Βελονάκης, Συνεργάτης Ερευνητής

 Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

 Κτήριο II-12

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Θεωρητική και Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές και 4 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περιοχές έρευνας: