Ευστράτιος Μανουσάκης, Καθηγητής

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Κτήριο II-4, Γραφείο 10

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Αντικείμενο: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Περισσότερες από 100 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές. Περισσότερες από 100 ανακοινώσεις σε συνέδρια. Περίπου 3000 αναφορές. Περιοχές έρευνας:

 

Τρέχοντα Εκπαιδευτικά Καθήκοντα

Αναθέσεις διδασκαλίας στα εξής μαθήματα και εργαστήρια: