Σιγιάβα Αμιναλραγιά Γιαμινί, Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών

 

Εκπαίδευση

 

Έρευνα

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης. Διδακτορική έρευνα με θέμα "Φυσικές Ιδιότητες Γραφενίου και Τοπολογικών Μονωτών για Εφαρμογές στη Νανοηλεκτρονική". Συμβουλευτική Επιτροπή, όπως ορίσθηκε στις 25 Ιουνίου 2012: Ι. Γραμματικάκης (Επιβλέπων της Διατριβής), Κ. Σιμσερίδης, Α. Δημουλάς.