Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις

Ανακοινώσεις και εκδηλώσεις

10-09-2018 Υποτροφίες σε Υποψήφιους Διδάκτορες

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών


15-09-2017 ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Κύρου Χριστίνα, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Πέτρος-Ανδρέας Πανταζόπουλος.


02-05-2017 ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΜΠΕΡΗΣ

Small Polaron Hopping DC Conductivity in 3D and 1D Disordered Materials.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 10