Ελληνικά » ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Θεωρητική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Πειραματική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Εργαστήρια και Εξοπλισμός

  • Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας (Α. Παπαθανασίου)
  • Ημιαγωγικών Διατάξεων και Μικροσυστημάτων (Γ. Παπαϊωάννου)
  • Nανοδομημένων Yλικών για Eνεργειακές Eφαρμογές (Β. Λυκοδήμος)
  • Φυσικής Υψηλών Πιέσεων (Α. Παπαθανασίου)
  • Οπτοηλεκτρονικών Ιδιοτήτων Ημιαγωγών και Ημιαγωγικών διατάξεων (Σ. Γαρδέλης)
  • Συστημάτων Ισχυρών Ηλεκτρονικών Συσχετίσεων και Υβριδικών Υλικών (Δ. Σταμόπουλος)
  • Υγρών Κρυστάλλων (Ι. Λελίδης)
  • Χαμηλόσυχννων Προσεισμικών Μεταβολών του Ηλεκτρικού και Μαγνητικού Πεδίου της Γης-Ηλεκτρικών Ιδιοτήτων των Στερεών με Μονοαξονική Συμπίεση (Ν. Σαρλής-Ε. Σκορδάς)
  • Κονόχρηστο Ερευνητικό Εργαστήριο