Ελληνικά » ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Σεμινάριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Εβδομαδιαίο Σεμινάριο σε συνεργασία με τον Τομέα Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (ΦΣΚ), κτήριο II-4 (2ος όροφος) ή στην αίθουσα 027 στο ισόγειο του κτηρίου του Τομέα Φυσικής της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2017 - 2018

    11.01.17     (ΦΣΚ, 15:00)

    Σ. Αθανασόπουλος,     Universidad Madrid

Φαινόμενα μεταφοράς εξιτονίων και φορτίων σε οργανικούς ημιαγωγούς στερεάς κατάστασης
    11.01.17     (ΦΣΚ, 12:00) 

Ν. Κιούσης, California State University, USA

Electric Field and Strain Control of Magnetism: Towards Ultralow Energy Memory Devices
   18.01.17      (ΦΣΚ, 12:00)   Ν. Φυτάς, Coventry University, UK   Phase Transitions in Disordered Systems: The Example of the Random – Field Ising Model
    23.01.17     (ΦΣΚ, 14:00)  X. Τσερκέζης, Technical University, Denmark Πλασμονικές νανοδομές για την ανίχνευση και ανάλυση νανοσκοπικών διεργασιών
     25.01.17     (ΦΣΚ, 13:00) Π. Μπενετάτος, Kyungpook National University, Republic of Korea Σχηματισμός δεσμών σε ημιεύκαμπτα πολυμερή
    25.01.17     (ΦΣΚ, 14:00) Σ. Σωτηριάδης, University of Rome 3 Ο μηχανισμός επίτευξης θερμοδυναμικής ισορροπίας σε κβαντικά συστήματα
   26.01.17    (ΦΣΚ, 11:00) Δ. Στεφανάτος, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Έλεγχος κβαντικών συστημάτων με εφαρμογές στη θερμοδυναμική, την οπτομηχανική και τα φωτονικά πλέγματα
     27.01.17     (ΦΣΚ, 11:00) Π. Στεφάνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντελοποίηση της ροής και παραμόρφωσης σύνθετων συστημάτων με χρήση της εκτός ισορροπίας θερμοδυναμικής
    27.01.17     (ΦΣΚ, 12:00)  K. Tσακμακίδης, Max Planck - Ottawa University Χωρο-Εντοπισμός Κυμάτων: Από το Σταμάτημα του Φωτός στην Κβαντική Αυτοοργανούμενη Κρισιμότητα και την Υπέρβαση του Θεμελιώδους Ορίου Χρόνου – Εύρους Ζώνης
   31.01.17    (ΦΣΚ, 12:00) Π. Καλοζούμης, l'Université du Maine, CNRS Απεριοδικές δομές με τοπικές συμμετρίες και η γενίκευση του θεωρήματος Bloch
    31.01.17    (ΦΣΚ, 13:00) Ι. Ρουσοχατζάκης, University of Minnesota Instabilities of topological Kitaev spin liquids
    31.01.17     (ΦΣΚ, 14:30) Γ. Καστρινάκης, ΙΗΔΛ - ΙΤΕ, Ηράκλειο New correlated fermionic superfluid state
   08.02.17    (ΦΣΚ, 13:00) Λ. Λυμπεράκης, Max-Planck-Institut fϋr Eisenforschung Epitaxial Grown of III-Nitrides: Insights from Density Functional Theory Calculations
    22.03.17     (ΦΣΚ, 13:00) Σ. Κούρτης, Boston University, USA  Controlling correlated and topological matter
    07.04.17     (ΦΣΚ, 16:15)  Δ. Μαστρογιάννης, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ Πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών εκπομπής ακουστικών και Η/Μ σημάτων από κρυσταλλικά υλικά σε συνθήκες ομοαξονικής συμπίεσης μέχρι τη θραύση

 25.05.2017 (ΦΣΚ, 10:30)

Professor A. Alsaad, Jordan University of Science and Technology

Nanotechnology Institute of Jordan University of Science and Technology
  26.05.2017  (ΦΣΚ, 16:30)

Professor A. Alsaad, Jordan University of Science and Technology

Nanoscience and Nanotechnology Physical Principles
  03.10.2017  (ΦΣΚ, 12:00)

Σιγιάβα Αμιναλραγιά-Γιαμινί, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ

Γραφένιο και διδιάστατα υλικά για εφαρμογές στη Νανοηλεκτρονική

24.11.2017 (ΣΕΜΦΕ, 14:30)

Π.Χ. Κελίρης, ΤΕΠΑΚ Κύπρου

Modelling Nanomaterials Properties at the Atomic Level

07.12.2017 (ΦΣΚ, 15:00)

Σιγιάβα Αμιναλραγιά-Γιαμινί, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ

Γραφένιο και διδιάστατα υλικά για εφαρμογές στην Νανοηλεκτρονική

11.01.2018 (ΣΕΜΦΕ, 14:30)

Ή. Πανταζή, Center for Scientific Computing, University of Cambridge Towards Bayesian Molecular Dynamics

21.03.2018 (ΦΣΚ, 11:00)

Π. Θεοδωράκης, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences Stiffness-guided motion of a droplet on a solid substrate

11.05.2018 (ΦΣΚ, 16:00)

Haosu Luo, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China

Investigation of multifunctional relaxor-PT single crystals for device applications
 11.05.2018 (ΦΣΚ, 17:00)

Guorong Li, Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences, China

The photocatalytic and ferroelectric properties of SrBi2-xLaxNb2O9 powders

 11.07.2018 (ΦΣΚ, 11:00)

Ν. Βελονάκης, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ

Μελέτη και Υπολογισμός των Κρίσιμων Εκθετών στο Αραιωμένο Πρότυπο Baxter-Wu

 

Στην κορυφή