Ελληνικά » ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Σεμινάριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης

Εβδομαδιαίο Σεμινάριο σε συνεργασία με τον Τομέα Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στην αίθουσα σεμιναρίων του Τομέα Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (ΦΣΚ), κτήριο II-4 (2ος όροφος) ή στην αίθουσα 027 στο ισόγειο του κτηρίου του Τομέα Φυσικής της ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2016-17

Ημερομηνία/Αίθουσα Ομιλητής Θέμα
04.04.16  (ΦΣΚ,12:00) Θ. Παπακωνσταντίνου,  ΦΣΚ, ΕΚΠΑ

Μέθοδοι Υπολογιστικής Επιστήμης και Στατιστικής Φυσικής στη μελέτη Συστημάτων Αταξίας

07.04.16  (ΦΣΚ,16:30) Κ. Παπαμιχαήλ, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ

Επίδραση της ακτινοβολίας ιόντων σιδήρου στις δομικές και μαγνητικές ιδιότητες υμενίων σιδήρου

25.05.16  (ΦΣΚ,11:00) Ζ. Κοτσίνα, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ Μελέτη βλαβών που προκαλούνται από ακτινοβόληση με πρωτόνια σε κράματα Fe-Cr με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης 
25.05.16  (ΦΣΚ,13:00)  Γ. Ι. Παπαδόπουλος, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ Γενικός τύπος  για το συντελεστή διελεύσεως διά φραγμού και εφαρμογή στην I-V χαρακτηριστική
01.06.16  (ΦΣΚ,12:00)  Θ. Παπακωνσταντίνου, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ  Μέθοδοι Υπολογιστικής Επιστήμης και Στατιστικής Φυσικής στη μελέτη Συστημάτων Αταξίας
12.07.16  (ΦΣΚ,13:00) Δ. Μαστρογιάννης, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ Πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών εκπομπής Ακουστικών και Η/Μ σημάτων από κρυσταλλικά υλικά σε συνθήκες ομοαξονικής συμπίεσης μέχρι τη θραύση
21.07.16  (ΦΣΚ,12:00)

M. Sawicki, Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland

Origin of ferromagnetism, critical behaviour and piezoelectromagnetism in insulating (Ga,Mn)N
14.10.16  (ΦΣΚ,16:00)   Ζ. Κοτσίνα, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ Μελέτη βλαβών που προκαλούνται από ακτινοβόληση με πρωτόνια σε κράματα Fe-Cr με μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης
9.11.16   (ΦΣΚ,12:00)   Μ. Κάνδυλα, ΙΘΦΧ, ΕΙΕ Ανάπτυξη λειτουργικών στερεών μικρο/νανοδομών με μεθόδους κατεργασίας laser

        11.01.17          (ΦΣΚ, 15:00)

    Σ. Αθανασόπουλος,     Universidad Madrid

Φαινόμενα μεταφοράς εξιτονίων και φορτίων σε οργανικούς ημιαγωγούς στερεάς κατάστασης
        11.01.17          (ΦΣΚ, 12:00) 

Ν. Κιούσης, California State University, USA

Electric Field and Strain Control of Magnetism: Towards Ultralow Energy Memory Devices
       18.01.17          (ΦΣΚ, 12:00)   Ν. Φυτάς, Coventry University, UK   Phase Transitions in Disordered Systems: The Example of the Random – Field Ising Model
        23.01.17          (ΦΣΚ, 14:00)  X. Τσερκέζης, Technical University, Denmark Πλασμονικές νανοδομές για την ανίχνευση και ανάλυση νανοσκοπικών διεργασιών
        25.01.17          (ΦΣΚ, 13:00) Π. Μπενετάτος, Kyungpook National University, Republic of Korea Σχηματισμός δεσμών σε ημιεύκαμπτα πολυμερή
        25.01.17          (ΦΣΚ, 14:00) Σ. Σωτηριάδης, University of Rome 3 Ο μηχανισμός επίτευξης θερμοδυναμικής ισορροπίας σε κβαντικά συστήματα
        26.01.17          (ΦΣΚ, 11:00) Δ. Στεφανάτος, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Έλεγχος κβαντικών συστημάτων με εφαρμογές στη θερμοδυναμική, την οπτομηχανική και τα φωτονικά πλέγματα
        27.01.17          (ΦΣΚ, 11:00) Π. Στεφάνου, Πανεπιστήμιο Κύπρου Μοντελοποίηση της ροής και παραμόρφωσης σύνθετων συστημάτων με χρήση της εκτός ισορροπίας θερμοδυναμικής
        27.01.17          (ΦΣΚ, 12:00)  K. Tσακμακίδης, Max Planck - Ottawa University Χωρο-Εντοπισμός Κυμάτων: Από το Σταμάτημα του Φωτός στην Κβαντική Αυτοοργανούμενη Κρισιμότητα και την Υπέρβαση του Θεμελιώδους Ορίου Χρόνου – Εύρους Ζώνης
        31.01.17          (ΦΣΚ, 12:00) Π. Καλοζούμης, l'Université du Maine, CNRS Απεριοδικές δομές με τοπικές συμμετρίες και η γενίκευση του θεωρήματος Bloch
        31.01.17          (ΦΣΚ, 13:00) Ι. Ρουσοχατζάκης, University of Minnesota Instabilities of topological Kitaev spin liquids
       31.01.17          (ΦΣΚ, 14:30) Γ. Καστρινάκης, ΙΗΔΛ - ΙΤΕ, Ηράκλειο New correlated fermionic superfluid state
        08.02.17          (ΦΣΚ, 13:00) Λ. Λυμπεράκης, Max-Planck-Institut fϋr Eisenforschung Epitaxial Grown of III-Nitrides: Insights from Density Functional Theory Calculations
        22.03.17          (ΦΣΚ, 13:00) Σ. Κούρτης, Boston University, USA  Controlling correlated and topological matter
       07.04.17           (ΦΣΚ, 16:15)  Δ. Μαστρογιάννης, ΦΣΚ, ΕΚΠΑ Πειραματική διερεύνηση των μηχανισμών εκπομπής ακουστικών και Η/Μ σημάτων από κρυσταλλικά υλικά σε συνθήκες ομοαξονικής συμπίεσης μέχρι τη θραύση
       25.05.2017       (ΦΣΚ, 10:30)

Professor A. Alsaad, Jordan University of Science and Technology

Nanotechnology Institute of Jordan University of Science and Technology
       26.05.2017       (ΦΣΚ, 16:30)

Professor A. Alsaad, Jordan University of Science and Technology

Nanoscience and Nanotechnology Physical Principles

 

Στην κορυφή