Ελληνικά » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (τελευταία ενημέρωση Σεπτέμβριος 2019)

Τα μαθήματα που προσφέρουν μέλη του Τομέα αφορούν 10 ‘Υποχρεωτικά Κορμού’, 11 μαθήματα ‘Κατεύθυνσης’ (3 ‘Υποχρεωτικά’ και 8 ‘Επιλογής’), 4 Μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και τέλος 5 Εργαστήρια Φυσικής (3 στο Τμήμα Φυσικής και 2 σε άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών).

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν επιλέξει την κατεύθυνση του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, προκειμένου να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία έρχονται σε συνεννόηση με τα μέλη του Τομέα για να επιλέξουν το θέμα έρευνας της προτίμησής τους.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και αντίστοιχων συνδέσμων στην πλατφόρμα eclass, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα. Η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά απαιτεί εγγραφή. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

1. Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης
2. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
3. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής (Σεμιναριακό) 
4. Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης
5. Κβαντομηχανική Ι
6. Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι
7. Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ
8. Φυσική ΙΙ (Θερμότητα και Κύματα) 
9. Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)
10. Φυσική ΙV (Σύγχρονη Φυσική) 


 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

      Υποχρεωτικά

                Επιλογής

1. Κβαντική Οπτική & Lasers            1. Διατάξεις Μετατροπής Ενέργειας
2. Φυσική Στερεάς Κατάστασης Ι    
2. Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα (Τομέας Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού)
3. Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ       3. Στατιστική Φυσική ΙΙ
  4. Φυσική της Βιολογικής Ύλης
  5. Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων & Κβαντικών Ετερεοεπαφών
  6. Φυσική Μορίων & Νανοϋλικών
  7. Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γής  - Δυναμική των Σεισμών
  8. Ατομική και Μοριακή Φυσική (Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων)ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Φυσική, (Τμήμα Βιολογίας)
2. Φυσική ΙΙ, (Τμήμα Χημείας)
3. Κβαντική Φυσική (Τμήμα Μαθηματικών)
4. Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, (Τμήμα Μαθηματικών)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
2. Βασικό Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ
3. Εργαστήρια Κορμού ΙΙ
4. Φυσική, (Τμήμα Γεωλογίας)
5. Φυσική, (Τμήμα Βιολογίας)

 

 

Στην κορυφή