Ελληνικά » ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2021)

Τα μαθήματα που προσφέρουν μέλη του Τομέα αφορούν ‘Υποχρεωτικά Κορμού’, μαθήματα ‘Κατεύθυνσης’ ( ‘Υποχρεωτικά’ και ‘Επιλογής’), Μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και τέλος  Εργαστήρια Φυσικής (στο Τμήμα Φυσικής και σε άλλα Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών).

Όσοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν επιλέξει την κατεύθυνση του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης, προκειμένου να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία έρχονται σε συνεννόηση με τα μέλη του Τομέα για να επιλέξουν το θέμα έρευνας της προτίμησής τους.

Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και αντίστοιχων συνδέσμων στην πλατφόρμα eclass, όπου υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα. Η πρόσβαση σε ορισμένα από αυτά απαιτεί εγγραφή. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

1. Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης
2. Ηλεκτρομαγνητισμός Ι
3. Κβαντομηχανική Ι
4. Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι
5. Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ
6.Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις
7. Φυσική ΙΙ (Θερμότητα και Κύματα) 
8. Φυσική ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός)
9. Φυσική ΙV (Σύγχρονη Φυσική) 


 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

      Υποχρεωτικά

                Επιλογής

1. Φυσική Στερεάς Κατάστασης    
1. Συσχετισμένα Κβαντικά Συστήματα
2. Κβαντική Οπτική και Lasers 2. Στατιστική Φυσική ΙΙ
3. Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης  3. Φυσική της Χαλαρής Ύλης
  4. Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων (μεταπτυχιακό)
  5. Φυσική Μορίων & Νανοϋλικών
  6. Φυσική του Στερεού Φλοιού της Γής (μεταπτυχιακό)ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ1. Καταστάσεις και Ιδιότητες της Ύλης
2.Θεωρητική Γεωφυσική
3. Ατομική και Μοριακή Φυσική (Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων)
4. Θεωρία Ομάδων και Εφαρμογές
5. Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Φυσική, (Τμήμα Βιολογίας)
2. Φυσική ΙΙ, (Τμήμα Χημείας)
3. Κβαντική Φυσική (Τμήμα Μαθηματικών)
4. Μη Γραμμικά Δυναμικά Συστήματα, (Τμήμα Μαθηματικών)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

1. Εργαστήριο Κατεύθυνσης Φυσικής Στερεάς Κατάστασης
2. Βασικό Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ
3. Εργαστήριο Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Κατάστασης
4. Φυσική, (Τμήμα Γεωλογίας)
5. Φυσική, (Τμήμα Βιολογίας)

 

 

Στην κορυφή