Ελληνικά » ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής ο Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης έχει την ευθύνη του προγράμματος για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Φυσική των Υλικών  καθώς και της εκπόνησης διατριβών για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Φυσικών Επιστημών (ΔΔΦΕ) σε θέματα συναφή με τα ερευνητικά αντικείμενα του Tομέα.

Ο Τομέας συμμετέχει επίσης στο διατμηματικό ΜΔΕ στη Μικροηλεκτρονική.